Skip to main content

Izjava o pristupacnosti

Kontaktirajte nas

Izjava o pristupacnosti

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Udruge Philos www.udrugaphilos.hr sukladno Zakonu o pristupačnosti mrežnih stranica (NN 17/19) od 23. rujna 2019. i Direktivi (EU) 2016/2102.

Stupanj usklađenosti Mrežne stranice udruge Philos usklađene su sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 30 549 V1.1.2 (2015-04). Priprema Izjave Ova izjava sastavljena je 23. rujna 2022., sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. Povratne informacije i podaci za kontakt Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Philosa korisnici mogu uputiti elektroničkom poštom na philos@gmail.com ili telefonom na +385 091/4920 726